PENB- průkaz energetické náročnosti budov, energetický štítek- průkaz, při prodeji pronájmu nemovitosti. Průkaz pro orgány veřejné moci, bytové domy, administrativní budovy.

Jump to content

- zpracování průkazu energetické náročnosti budov      

- projektová dokumentace pozemních staveb

- Nová zelená úsporám

 

- zpracování průkazu energetické náročnosti budov, MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu) číslo osvědčení 1169

 

- zpracovávání projektové dokumentace pro stavební a územní řízení (stavební část, zdravotní technika,       PENB), jsem autorizovaný technik pro pozemní stavby a technika prostředí staveb - zdravotní technika ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) číslo oprávnění 0008878