PENB- průkaz energetické náročnosti budov, energetický štítek- průkaz, při prodeji pronájmu nemovitosti. Průkaz pro orgány veřejné moci, bytové domy, administrativní budovy.

Jump to content

 Průkaz energetické náročnosti budov

 Zuzana Šmirousová- energetický specialista

 

- oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu k vypracování průkazů energetické náročnosti
  budov, číslo osvědčení 1169

 -zpracování PENB- průkaz energetické náročnosti budov ( tzv. energetický štítek, průkaz) 

  • při prodeji nebo pronájmu budovy
  • novostavby
  • průkaz ENB pro veřejné budovy užívané orgány veřejné moci ( školy, divadla, muzea, polikliniky, lékařské, agrární komory, krajské a obecní úřady, policie, soudy atd.)
  • bytové domy
  • administrativní budovy

- Kotlíková dotace - mikroenergetické opatření, PENB.

 

- NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ( NZÚ )    -  Energetické hodnocení NZÚ ( oblast podpory A, B, C )

                                                          -  Projektová dokumentace pro oblast podpory A ( Snižování       

                                                             energetické náročnosti stávajících rodinných domů )  

 

Cena průkazu energetické náročnosti budovy - od 4 000,- Kč ( novostavby s elektronickou projektovou dokumentací ).

Podrobnější informace k cenám jsou uvedeny v ceníku nebo mě kontaktujte na telefonu, e-mailem, ráda Vám zašlu přesnou kalkulaci.

 

Co potřebujete vědět o průkazu energetické náročnosti:

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument, který může zpracovávat pouze příslušný energetický specialista podle zákona č. 318/2012 Sb. § 10 odst. 1 písm. b). Energetický specialista pro zpracování průkazu energetické náročnosti budov  - průkazu ENB je přezkoušený ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budov.

Průkaz energetické náročnosti budovy, nebo-li často zaměňovaný pojem energetický štítek, je definován zákonem č. 318/2012 Sb., jež je novelou zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění. Dále je průkaz energetické náročnosti budovy (průkaz ENB), někdy nazývaný energetický průkaz. Jeho forma a způsob zpracování je rozepsán ve vyhlášce č. 78/2013 Sb v paltném znění.

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje informace o energetické náročnoti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem a mezi ukazatele energetické náročnosti budovy patří: primární energie z neobnovitelných zdrojů, celková dodaná energie za rok, průměrný součinitel prostupu tepla budovy, měrná potřeba tepla na vytápění, dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, větrání, chlazení, úpravu vlhkosti, přípravu teplé vody a osvětlení za rok.

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a grafické znázornění energetické náročnosti budovy.

Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělana do klasifikačních tříd A až G, kde jsou také určeny jejich hranice. 

 

Projektová činnost ve výstavbě

- dlouholetá praxe v oboru projektování pozemních staveb

- zpracovávání projektové dokumentace pro stavební a územní řízení (stavební část, zdravotní technika,       PENB)

Jsem autorizovaný technik pro pozemní stavby a technika prostředí staveb - zdravotní technika ČKAIT 0008878